Back to top

29.03-18.04 Zasady korzystania z pływalni

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. (zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)

 - z pływalni mogą korzystać tylko i wyłącznie członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

Biorąc pod uwagę powyższe, przed wejściem na pływalnię należy okazać dokument wystawiony przez Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski albo polski związek sportowy.

Pływalnia Otwarta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami.