Back to top

Od 4 maja nowe Zasady korzystania z pływalni!

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. i jego zmianami z dnia 30 kwietnia (zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) korzystanie z pływalni jest dozwolone w przypadku:

- sportu zawodowego,
- zawodników pobierających stypendium sportowe,
- zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej,
- zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
- dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,
- zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Biorąc pod uwagę powyższe, przed wejściem na pływalnię należy okazać dokument wystawiony przez Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski albo polski związek sportowy, albo przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe, albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji.

W dalszym ciągu nieczynne pozostają:
- sauny (sucha, parowa, kabina Infrared)
- trybuny

Pływalnia Otwarta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami.