Back to top

Zastępstwa i odwołane zajęcia

Zajęcia odwołane:
28.12.2018 godz. 10:00 JOGA z Asia


Zastępstwa na fitness:
14.12.2018  godz. 17:00 SPINNING - Marcin za Paulę
19.12.2018 godz. 21:00 SPINNING - Marcin za Paulę
21.12.2018 godz. 17:00 SPINNING - Marcin za Paulę
28.12.2018 godz. 17:00 SPINNING - Marcin za Paulę
28.12.2018 godz 18:30 JOGA -  Karolina za Asię
28.12.2018 godz. 19:30 JOGA -- Karolina za Asię

27.12.2018 czwartek godz. 17:00 JUMP & SHAPE - Aneta za Magdę
28.12.2018 piątek godz. 08:30 JUMP & SHAPE - Aneta za Magdę
29.12.2018 sobota godz. 08:30 JUMP & SHAPE - Aneta za Magdę

Zastępstwa na siłowni:
14.12.2018 piątek  - Łukasz za Paulę
18.12.2018 wtorek  - Łukasz za Paulę
21.12.2018 piątek  - Łukasz za Paulę

Zastępstwa na basenie - nauka pływania/Aqua Aerobik/Aqua Zumba:
14.12.2018 piątek godz. 16:30 - 17:15 Grupa III b - Marcin za Łukasza,
14.12.2018 piątek godz. 17:15 - 18:00 Grupa IV B - Marcin za Łukasza,
14.12.2018 piątek godz. 17:15 - 18:00 Grupa Sportowa C - Marcin za Łukasza.