Back to top

Zawody pływacki MAŁY OLIMPIJCZYK - VII edycja

Godzinowy program zawodów pojawi się po 10 czerwca br.

.

kat_wiekowe

Pobierz kartę startową

REGULAMIN I POLITYKA ZAWODÓW PŁYWACKICH MAŁY OLIMPIJCZYK VII EDYCJA

I.    Termin i miejsce zawodów pływackich Mały Olimpijczyk –  VII edycja :
a)    Data: 15.06.2019
b)    Miejsce:  Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (dalej: KCRiS OAZA)
c)    Godziny : 10:00 – 14:00
II. Cel zawodów:
a)    utrwalenie nawyków uprawiania sportu
b)    popularyzacja nauki pływania i sportu
c)    podsumowanie rocznego cyklu doskonalenia pływania.
III. Organizator: Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.
IV. Dodatkowe informacje:
a)    Uczestnictwo w zawodach pływackich Mały Olimpijczyk VII edycja jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się poprzez wypełnienie karty startowej i oddanie jej instruktorowi do  10 czerwca br.
b)    W zawodach pływackich Mały Olimpijczyk VII edycja mogą wziąć udział obecni uczestnicy kursu nauki 
i doskonalenia pływania w KCRiS OAZA.
c)    Wszyscy uczestnicy startują na dystansie 25m (jeden basen) stylem dowolnym, z podziałem na płeć 
i kategorie wiekowe. Dodatkowo każdy uczestnik może wystartować w stylu motylkowym i klasycznym na dystansie 25 metrów. Start może się odbyć ze słupka startowego lub z wody. 
d)    Uczestnicy sztafet RODZIC + DZIECKO startują na dystansie 50m (2 x 25m) stylem dowolnym. Pierwszym zawodnikiem jest dziecko (25m), drugim rodzic/opiekun (25m).
e)    Pomiar czasu: ręczny.
f)    Dla chętnych odbędą się zawody w zjeździe na czas na naszej zjeżdżalni. 
Wyniki będą zamieszczone 18 czerwca na stronie internetowej www.oaza.kornik.pl 
g)    Szczegółowe godziny startów będą umieszczone na stronie internetowej KCRiS OAZA www.oaza.kornik.pl 
po 10 czerwca br.
V. Nagrody:
W poszczególnych konkurencjach dla 6 najlepszych zawodniczek/ów w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody i dyplomy. Trójka najlepszych w każdej kategorii otrzymuje również medal. Dla każdego startującego przewidziany jest dyplom i mały upominek.
VII. Publikacja wizerunku uczestnika:
Podczas zawodów będą wykonywane pamiątkowe zdjęcia startującym w nich uczestnikom. Wybrane zdjęcia  zostanę utrwalone w materiałach promocyjno – reklamowych, fanpage’u KCRiS OAZA, stronie internetowej www.oaza.kornik.pl, dwutygodniku „Kórniczanin”.


VIII. Polityka prywatności:
 Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku przy ul. I. Krasickiego 1, kod pocztowy 62-035 Kórnik (dalej: my).
2.  Dane osobowe zawarte w karcie startowej będą przetwarzane w celu udziału uczestnika w zawodach pływackich Mały Olimpijczyk – VII edycja na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
3.  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane uczestnika dalej: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby  wykonywać swoje obowiązki (prowadzenie zawodów, uporządkowanie kart startowych, wypełnianie dyplomów, podanie wyników zawodów), innym odbiorcą danych jak ubezpieczyciel, sędziowie biorący udział w zawodach.
4. Dane uczestnika po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, 
o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów informacyjnych w dziale marketingu i organizacji eventów KCRiS OAZA do 30 września 2019r.
5.  Każdy uczestnik/opiekun ma prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Każdy uczestnik/opiekun może wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
6. Każdy uczestnik/opiekun ma prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa zawodach pływackich Mały Olimpijczyk – VII edycja.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.