Back to top
2017-11-30

Cennik Aqua Aerobik / Gimnastyka w wodzie/ Aqua Zumba

Bilet jednorazowy na zajęcia 35,00 zł
BILET JEDNORAZOWY AKTYWNI 60+ 22,00 zł
KARNET AQUA na 4 zajęcia (ważny 1 miesiąc) 120,00 zł
KARNET AQUA na 8 zajęć (ważny 3 miesiące) 200,00 zł
dopłata za przekroczenie 70 minut - wejście uczestnika 0,40 zł/ min

Zajęcia trwają 45 minut, dodatkowo doliczony jest czas 25 minut przeznaczony na rozebranie się, ubranie i wysuszenie. Po przekroczeniu łącznego czasu 70 minut (liczonego od wydania transpondera - kluczyka do szafki- do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata w wysokości 0,40 zł za każdą minutę przekroczenia limitu czasu. 

Numer konta:

53 9076 0008 2001 0015 7355 0001
 

Tytuł przelewu za naukę pływania:

imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem Aqua aerobik/ Gimnastyka w wodzie/ Aqua Zumba. 

Zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT prosimy o zgłoszenie w momencie dokonywania zakupu.
Informacja dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - faktury wystawiane są w terminie do 3 miesięcy od dnia zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu.
Informacja dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą lub inną działalność w zakresie podatku VAT, posługujących się numerem NIP - faktury wystawiane są w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu dokonania zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu zawierającego numer NIP.

W kasach jest możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.