Back to top
2017-11-30

Cennik Aqua Aerobik / Gimnastyka w wodzie/ Aqua Zumba

Zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT prosimy o zgłoszenie w momencie dokonywania zakupu.
Informacja dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - faktury wystawiane są w terminie do 3 miesięcy od dnia zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu.
Informacja dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą lub inną działalność w zakresie podatku VAT, posługujących się numerem NIP - faktury wystawiane są w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu dokonania zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu zawierającego numer NIP.

W kasach jest możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.

Wejście jednorazowe 30,00 zł
KARNET 4 wejścia (ważny 1 miesiąc) 100,00 zł
KARNET 8 wejść (ważny 2 miesiące) 150,00 zł

 

BILET AKTYWNI 60+* 15,00 zł

* Dotyczy osób powyżej 60 roku życia

Zajęcia trwają 45minut.