Back to top
2017-11-30

Cennik Aqua Aerobik / Gimnastyka w wodzie/ Aqua Zumba

Zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT prosimy o zgłoszenie w momencie dokonywania zakupu.
Informacja dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - faktury wystawiane są w terminie do 3 miesięcy od dnia zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu.
Informacja dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą lub inną działalność w zakresie podatku VAT, posługujących się numerem NIP - faktury wystawiane są w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu dokonania zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu zawierającego numer NIP.

W kasach jest możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.

Wejście jednorazowe 30,00 zł
KARNET 4 wejścia (ważny 1 miesiąc) 100,00 zł
KARNET 8 wejść (ważny 2 miesiące) 150,00 zł
dopłata za przekroczenie 70 minut - wejście uczestnika 0,20 zł/ min

 

BILET AKTYWNI 60+* 15,00 zł
dopłata za przekroczenie 70 minut - wejście uczestnika 0,20 zł/ min

* Dotyczy osób powyżej 60 roku życia

Zajęcia trwają 45 minut, dodatkowo doliczony jest czas 25 minut przeznaczony na rozebranie się, ubranie i wysuszenie. Po przekroczeniu łącznego czasu 70 minut (liczonego od wydania transpondera - kluczyka do szafki- do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata w wysokości 0,20zł za każdą minutę przekroczenia limitu czasu. 

Numer konta:

53 9076 0008 2001 0015 7355 0001
 

Tytuł przelewu za naukę pływania:

imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem Aqua aerobik/ Gimnastyka w wodzie/ Aqua Zumba.