Back to top
2020-02-10

Cennik Aquaterapia

Zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT prosimy o zgłoszenie w momencie dokonywania zakupu.
Informacja dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - faktury wystawiane są w terminie do 3 miesięcy od dnia zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu.
Informacja dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą lub inną działalność w zakresie podatku VAT, posługujących się numerem NIP - faktury wystawiane są w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu dokonania zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu zawierającego numer NIP.

W kasach jest możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.

Pojedyncze zajęcia 80,00 zł
Karnet (4 zajęcia) 300,00 zł
Karnet (6 zajęć) 420,00 zł
Karnet (10 zajęć) 600,00 zł
dopłata za przekroczenie 70 minut - wejście uczestnika 0,20 zł/ min

Aquaterapia trwa 45 minut, dodatkowo doliczony jest czas 25 minut przeznaczony na rozebranie się, ubranie i wysuszenie. Po przekroczeniu łącznego czasu 70 minut (liczonego od wydania transpondera - kluczyka do szafki- do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata w wysokości 0,20zł za każdą minutę przekroczenia limitu czasu. 

 

 

Numer konta:

53 9076 0008 2001 0015 7355 0001
 

Tytuł przelewu za naukę pływania:

imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem Aquaterapia.