Back to top
2020-02-10

Cennik Aquaterapia

                                          

  Cena
Zajęcia jednorazowe 80,00 zł
Karnet AQUATERAPIA na 4 zajęcia (ważny 5 tygodni) 300,00 zł
Karnet AQUATERAPIA na 6 zajęć (ważny 7 tygodni) 420,00 zł
Karnet AQUATERAPIA na 10 zajęć (ważny 11 tygodni) 600,00 zł
Dopłata za przekroczenie 70 minut - wejście uczestnika 0,40 zł/ min.

 

Aquaterapia trwa 30 minut, dodatkowo doliczony jest czas 40 minut przeznaczony na rozebranie się, ubranie i wysuszenie. Po przekroczeniu łącznego czasu 70 minut (liczonego od wydania transpondera - kluczyka do szafki- do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata w wysokości 0,40 zł za każdą minutę przekroczenia limitu czasu.

Numer konta:

53 9076 0008 2001 0015 7355 0001
 

Tytuł przelewu za naukę pływania:

imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem Aquaterapia.

Zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT prosimy o zgłoszenie w momencie dokonywania zakupu.
Informacja dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - faktury wystawiane są w terminie do 3 miesięcy od dnia zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu.
Informacja dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą lub inną działalność w zakresie podatku VAT, posługujących się numerem NIP - faktury wystawiane są w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu dokonania zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu zawierającego numer NIP.

W kasach jest możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.