Back to top
2019-12-13

Cennik Nauka i doskonalenie pływania - zajęcia indywidualne

CENNIK WAŻNY OD 1 WRZEŚNIA 2022

CENNIK INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA - DZIECI I MŁODZIEŻ *
 

  CENA BILETU JEDNORAZOWEGO KARNET NA 4 ZAJĘCIA (ważny 6 tygodni) KARNET NA 10 ZAJĘĆ (ważny 15 tygodni) 
1 dziecko + instruktor 110,00 zł

360,00 zł 

(90 zł za zajęcia)

800,00 zł 

(80 zł za zajęcia)

2 dzieci + instruktor 140,00 zł

480,00 zł

(120 zł za zajęcia)

1100,00 zł 

(110 zł za zajęcia)

3 dzieci + instruktor 170,00

600,00 zł

(150 zł za zajęcia)

1400,00 zł 

(140 zł za zajęcia)

dopłata za przekroczenie 70 minut - wejście uczestnika 0,20 zł/min 0,20 zł/min 0,20 zł/min

 

CENNIK INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA - OSOBY DOROSŁE *

  CENA BILETU JEDNORAZOWEGO KARNET NA 4 ZAJĘCIA (ważny 6 tygodni) KARNET NA 10 ZAJĘĆ (ważny 15 tygodni)
1 osoba dorosła + instruktor 120,00 zł 

400,00 zł

(100 zł za zajęcia)

900,00 zł

(90 zł za zajęcia)

2 osoby dorosłe + instruktor 150,00 zł

520,00 zł

(130 zł za zajęcia)

1200,00 zł

(120 zł za zajęcia)

dopłata za przekroczenie 70 minut - wejście uczestnika 0,40 zł/min 0,40 zł/min 0,40 zł/min

 

CENNIK INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA - OSOBA DOROSŁA Z DZIECKIEM *

  CENA BILETU JEDNORAZOWEGO KARNET NA 4 ZAJĘCIA (ważny 6 tygodni) KARNET NA 10 ZAJĘĆ (ważny 15 tygodni)
Osoba dorosła z dzieckiem + instruktor 145,00 zł 

500,00 zł

(125 zł za zajęcia)

1150,00 zł

(115 zł za zajęcia)

dopłata za przekroczenie 70 minut - wejście uczestnika 0,20 zł/min 0,20 zł/min 0,20 zł/min

*ODOWIĄZUJE W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO (OD WRZEŚNIA DO CZERWCA) 

Indywidualna lekcja nauki i doskonalenia pływania trwa 45 minut, dodatkowo doliczony jest czas 25 minut przeznaczony na rozebranie się, ubranie i wysuszenie. Po przekroczeniu łącznego czasu 70 minut (liczonego od wydania transpondera - kluczyka do szafki- do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata za każdą minutę przekroczenia limitu czasu. 

 

Numer konta:

53 9076 0008 2001 0015 7355 0001
 

Tytuł przelewu za indywidualną naukę pływania:

imię i nazwisko uczestnika zajęć, imię instruktora prowadzącego, dzień, godzina zajęć z dopiskiem - lekcje indywidualne. np. "Jak Kowalski, instruktor Agnieszka, wtorek, godz. 18:00 - lekcje indywidualne"

Zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT prosimy o zgłoszenie w momencie dokonywania zakupu.
Informacja dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - faktury wystawiane są w terminie do 3 miesięcy od dnia zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu.
Informacja dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą lub inną działalność w zakresie podatku VAT, posługujących się numerem NIP - faktury wystawiane są w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu dokonania zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu zawierającego numer NIP.

W kasach jest możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.