Back to top
2020-01-10

Cennik Sekcja pływania dla osób dorosłych

 

  Cena brutto Termin ważności
KARNET IMIENNY OPEN SEKCJA PŁYWACKA DLA OSÓB DOROSŁYCH

 270,00 zł

1 miesiąc
dopłata za przekroczenie 85 minut - wejście uczestnika 0,40 zł/min -

Trening trwa 60 minut, dodatkowo doliczony jest czas 25 minut przeznaczony na przebranie i wysuszenie. Po przekroczeniu 85 minut (czas liczony od wydania transpondera /kluczyka do szafki basenowej do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata w wysokości 0,40 zł za każdą minutę przekroczenia limitu czasu. 

Numer konta:

53 9076 0008 2001 0015 7355 0001
 

Tytuł przelewu za naukę pływania:

"imię i nazwisko uczestnika - sekcja pływacka dla dorosłych"

Zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT prosimy o zgłoszenie w momencie dokonywania zakupu.
Informacja dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - faktury wystawiane są w terminie do 3 miesięcy od dnia zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu.
Informacja dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą lub inną działalność w zakresie podatku VAT, posługujących się numerem NIP - faktury wystawiane są w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu dokonania zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu zawierającego numer NIP.

W kasach jest możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.