Back to top
2017-11-30

Cennik Zajęcia Rodzic + Dziecko

CENNIK ZAJĘĆ RODZIC PLUS DZIECKO

KARNET na 18 zajęć po 30 min - RODZIC + DZIECKO 810,00 zł
dopłata za przekroczenie 70 minut - wejście uczestnika wraz z opiekunem 0,20 zł/min

Zajęcia dla dzieci, które ukończyły 3. rok życia oraz dla 4 latków.

Zajęcia Rodzic plus Dziecko trwają 30 minut, dodatkowo doliczony jest czas 25 minut przeznaczony na rozebranie się, ubranie i wysuszenie. Po przekroczeniu łącznego czasu 70 minut (liczonego od wydania transpondera - kluczyka do szafki- do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata w wysokości 0,20zł za każdą minutę przekroczenia limitu czasu. 

Sprzedaż karnetów na zajęcia Rodzic plus Dziecko odbywa się sezonowo (2 razy w roku), uruchamiana jest w okresie naboru chętnych na kurs.

Zniżka na nauki / doskonalenie pływania dla rodzeństwa*:

dla drugiego dziecka RABAT 10%
dla trzeciego dziecka RABAT 15%
dla posiadaczy Kórnickiej Karty Dużej Rodziny RABAT 50%

* Rabaty nie dotyczą lekcji indywidualnych.

Numer konta:

53 9076 0008 2001 0015 7355 0001
 

Tytuł przelewu za naukę pływania:

imię i nazwisko uczestnika kursu, dzień, godzina zajęć oraz nazwa grupy. np. "Jak Kowalski, wtorek, godz. 18:00 gr. Rodzic plus Dziecko"

Zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT prosimy o zgłoszenie w momencie dokonywania zakupu.
Informacja dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - faktury wystawiane są w terminie do 3 miesięcy od dnia zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu.
Informacja dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą lub inną działalność w zakresie podatku VAT, posługujących się numerem NIP - faktury wystawiane są w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu dokonania zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu zawierającego numer NIP.

W kasach jest możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.