Back to top

FUNCTIONAL FLOW

Holistyczne podejście do treningu, którego podstawowymi zasadami są wielostawowość oraz funkcjonalność ćwiczeń, czyli poprawne wykonywanie ruchów nie tylko na sali fitness, ale w szczególności poza nią. Trening funkcjonalny zmniejsza ryzyko urazów podczas wykonywania codziennych czynności. Ćwiczenia są wykonywane w umiarkowanym tempie i obejmują pracę całego ciała. Bardzo ważną zaletą tej formy zajęć jest również wzmacnianie mięśni głębokich, które odpowiadają za utrzymanie prawidłowej postawy i zapobiegają występowaniu bólu kręgosłupa. To, co wyróżnia trening funkcjonalny, to wykonywanie wielopłaszczyznowych, nieskrępowanych i nieograniczonych ruchów, które aktywizują do pracy nie tylko ciało, ale także umysł.

Na zajęcia zaprasza:

Asia_P