Back to top
2018-01-18

RODZIC+DZIECKO

Wymagane umiejętności: brak
Miejsce zajęć: brodzik/mały basen (rekreacyjny)
Minimalna – maksymalna liczba par w grupie: 6-10 
Liczba instruktorów: 1
Czas trwania zajęć: 30 min
Wiek: 3 - 4 lata (skończony 3 rok życia)


Opis:
Podczas zajęć instruktor przez odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabawy pomaga rodzicom przygotować ich pociechy do dalszej samodzielnej nauki pływania. Dzięki obecności jednego z rodziców dziecko zapoznaje się z podstawowymi ćwiczeniami w wodzie, ze środowiskiem wodnym, sprzętem pływackim. Pomimo iż grupa jest zróżnicowana wiekowo, program zajęć przygotowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych wszystkich dzieci.
W zajęciach mogą też uczęszczać starsze dzieci z opiekunem, które z różnych przyczyn nie mogą samodzielnie uczestniczyć w zajęciach grupowych (np. ze względu na niski wzrost, nieśmiałość w stosunku do obcych i lęk uczestniczenia w lekcji bez rodzica, niepełnosprawność i inne).
 

Docelowe umiejętności – zadania grupy:

  • adaptacja do środowiska wodnego
  • zapoznanie z rytmem zajęć basenowych i z infrastrukturą basenu
  • oswojenie z grupową forma zajęć
  • przygotowanie do dalszego samodzielnego uczestniczenia w zajęciach
  • przezwyciężenie lęku przed wodą
  • nabycie podstawowych umiejętności pływackich
  • podstawowe skoki do wody