Back to top

Szymon

Szymon jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Posiada uprawnienia instruktora pływania, ratownika WOPR, wychowawcy kolonijnego oraz ukończył kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Szymon już od najmłodszych lat wiedział, że jego pasją będzie pływanie i sport. Mówi o sobie, że w wodzie czuje się jak przysłowiowa ryba, a pływać umiał już w wieku 6 lat. Swoje doświadczenie zawodowe instruktora pływania zdobywał na poznańskich basenach i koloniach dla dzieci i młodzieży. Interesuje się w szczególności metodyką treningu sportowego i publicystką sportową.

POWRÓT