Back to top
2017-12-20

Regulamin bezpiecznego korzystania ze zjeżdżalni wodnej

 

1. Zjeżdżalnia wodna  jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niej obowiązują przepisy Regulaminu Pływalni Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z atrakcji wodnej są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
3. Po zapaleniu się światła zielonego należy:
- spokojnie wejść na odcinek startowy,
- schylić się i wejść do rury zjazdowej na jej początek,
- zająć właściwą pozycję zjazdową - położyć się na plecach ze złączonymi nogami wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała,
- lekko odepchnąć się rękoma od ścian rury lub od drążka,
- zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze,
- przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie zbliżania się do poprzednika zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia, po wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić miejsce  przy wylocie rury zjazdowej
4. Wszelkie niebezpieczne zdarzenia oraz zauważone usterki należy niezwłocznie zgłosić  ratownikowi.

5.  Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie pływalni, w szczególności na skutek nie przestrzegania regulaminu korzystania z atrakcji.