Back to top
2017-12-20

Regulamin grzybka

 

1. Grzybek jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niego obowiązują przepisy Regulaminu Pływalni Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Grzybek  włączany jest przez ratownika na prośbę użytkownika.
3. Stojąc pod grzybkiem  nie należy spoglądać w dysze wylotowe.
4. Zauważone w trakcie korzystania z atrakcji usterki lub nieprawidłowości w jej działaniu  należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
5. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie pływalni, w szczególności na skutek nie przestrzegania regulaminu  korzystania z atrakcji.