Back to top
2018-01-04

Regulamin Kąpieliska - Błonie

1.    Regulamin określa zasady korzystania z kąpieliska.
2.    Administratorem kąpieliska jest Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.
3.    Kąpielisko jest czynne od 15.06.2022 do 04.09.2022 w godzinach od 10:00 do 20:00.
4.    Korzystanie z kąpieliska jest bezpłatne.
5.    Dzieci do 13 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
6.    Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika.
7.     Ratownik to osoba nosząca strój w kolorze czerwonym.
8.    Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie kąpieliska.
9.    Strefa dla osób nieumiejących pływać oznaczona jest bojami w kolorze czerwonym (głębokość wody do 1,20 m), strefa dla osób umiejących pływać ograniczona jest pomostem (głębokość wody do 4 m).
10.    Zasady bezpiecznej kąpieli:

a)    nie zostawiaj dzieci bez opieki
b)    nie pływaj sam
c)    nie wszczynaj fałszywych alarmów
d)    nie skacz na głowę
e)    nie biegaj po pomostach
f)    nie wchodź gwałtownie do wody rozgrzany dłuższym opalaniem
g)    nie przebywaj zbyt długo w wodzie
h)    pływaj tylko w strefie kąpieliska ograniczonej pomostami
i)    jesteś świadkiem wypadku, wezwij pomoc.

11.    Na terenie kąpieliska obowiązuje zakaz:

a)    palenia papierosów, spożywania alkoholu i środków odurzających 
b)    wchodzenia do wody gdy wywieszona jest czerwona flaga
c)    korzystania z wszelkiego rodzaju sprzętu pływającego (materacy, pontonów itp.) w strefie dla umiejących pływać
d)    prowadzenia handlu bez pozwolenia administratora
e)    niszczenia urządzeń i sprzętu wodnego
f)    zaśmiecania terenu 
g)    zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób.

12.    Osoby niszczące sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
13.    Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska.
14.    Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliżu kąpieliska dozwolone jest tylko w miejscu przeznaczonym na ten cel.
15.    Uwagi dotyczące funkcjonowania kąpieliska można zgłaszać do administratora.