Back to top
2017-12-20

Regulamin karnetów KCRiS OAZA

I. Rodzaje karnetów oferowanych przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (dalej również KCRiS OAZA):
1.    Karnet abonamentowy, jest dokumentem na okaziciela i uprawnia do korzystania z usług KCRiS OAZA z osobami towarzyszącymi łącznie do pięciu osób.
2.    Karnet imienny, jest dokumentem uprawniającym do  korzystania z usług KCRiS OAZA tylko przez jedną osobę, która jest wskazana z imienia i nazwiska w systemie kasowym.

II. Karnety oferowane przez KCRiS OAZA:
1.  Abonamentowe - zasilane odpowiednią ilością wejść na wybrane usługi wg cennika:
a)    Aqua aerobik/ Aqua zumba/ Gimnastyka w wodzie     
b)    Karnet ACTIVE
c)    Infrared/Rollmasaż
d)    Aquaterapia  
2.  Abonamentowe - zasilane punktami, odpowiadającymi wartości usługi wg cennika:
a)  Basen /Sauna
3.  Abonamentowe - zasilane ilością minut wg cennika:
a)  Solarium 
4. Imienne:
a)    Open ACTIVE  
b)    Nauka i doskonalenie pływania/Rodzic plus dziecko
c)    Open Sekcja Pływacka Dla Dorosłych
III. Ustalenia szczegółowe dotyczące  korzystania z karnetów:
1.    Termin ważności karnetów określony jest w cenniku dostępnym w gablocie przy recepcji KCRiS OAZA oraz na stronie www.oaza.kornik.pl 
2.    Termin ważności karnetu liczony jest od momentu jego zakupu.
3.    Przy zakupie karnetu wydawana jest karta zbliżeniowa zasilona wybraną usługą wg obowiązującego cennika.
4.    Za każdą kartę zbliżeniową pobierana jest opłata w wysokości 10zł.
5.    Opłata dodatkowa za wystawienie duplikatu karty zbliżeniowej wynosi 10zł.
6.    Rozliczenie usługi karnetem następuje poprzez pomniejszenie punktów zgodnie z wartością wybranej usługi lub pomniejszenie ilości wejść.
7.    Po wykorzystaniu punktów w zakupionym karnecie Basen/Sauna, ewentualną dopłatę do wybranej usługi należy uregulować gotówką lub kartą płatniczą.
8.    Po upływie terminu ważności karnetu, należy ponownie go zasilić. Okres ważności karnetu przedłuża się od dnia jego doładowania.
9.    Punkty lub wejścia znajdujące się na karcie zbliżeniowej zsumują się w przypadku jej zasilenia przed upływem terminu ważności.

IV. Postanowienia końcowe
1.    Wraz z zakupem karnetu użytkownik akceptuje niniejszy regulamin, a także zobowiązany jest do przestrzegania postanowień wszystkich regulaminów obowiązujących  w  KCRiS OAZA.