Back to top
2017-12-20

Regulamin korzystania z toru przeszkód

 

1. Tor przeszkód jest integralną częścią pływalni i podczas korzystania z niego obowiązują przepisy Regulaminu Pływalni Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Korzystanie z toru przeszkód jest możliwe tylko i wyłącznie w godzinach określonych przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.
3. Tor przeszkód dostępny jest  tylko dla osób umiejących pływać.
4. Z toru przeszkód mogą korzystać osoby do 18. roku życia.
5. Jednocześnie na torze przeszkód może przebywać maksymalnie 20 osób.
6. Tor należy przechodzić od początku do końca w jednym kierunku.
7. Zabrania się:

a) korzystania z atrakcji w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa  użytkownika  oraz innych osób korzystających z toru przeszkód, a w szczególności popychania, spychania, szarpania  innych osób,
b) przepływania i nurkowania pod torem przeszkód,
c) korzystania z toru z przedmiotami, mogącymi spowodować  urazy ciała, a w szczególności z okularami, biżuterią oraz  sprzętem pływackim.

8. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z toru przeszkód są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
9. Wszelkie niebezpieczne zdarzenia oraz zauważone usterki należy niezwłocznie zgłosić ratownikowi.
10. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie pływalni, w szczególności na skutek nie przestrzegania regulaminu  korzystania z atrakcji.