Back to top
2017-12-20

Regulamin rwącej rzeki

1. Rwąca rzeka jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niej obowiązują przepisy Regulaminu Pływalni Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Rwąca rzeka włączana jest przez ratownika na prośbę użytkownika.
3. Wpływając do rwącej rzeki należy zachować szczególną ostrożność.
4. W rwącej rzece zabrania się:

a) popychania, odpychania  innych uczestników,
b) zabaw z piłką  i innym sprzętem pływackim,
c) nurkowania,
d) wpływania w masce, rurce do oddychania i płetwach,
e) siadania na wyspie,
f) zatrzymywania się i pływania „pod prąd”,
g) wchodzenia do poza miejscami do tego wyznaczonymi.

5. Dzieci, które nie potrafią pływać mogą korzystać z rwącej rzeki tylko pod szczególną opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
6. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z atrakcji wodnej są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
7. Zauważone w trakcie korzystania z atrakcji usterki lub nieprawidłowości w jej działaniu  należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
8. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie pływalni, w szczególności na skutek nie przestrzegania regulaminu  korzystania z atrakcji.