Back to top
2017-12-20

Regulamin rwącej rzeki

1. Rwąca rzeka jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niej obowiązują przepisy Regulaminu Pływalni Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Rwąca rzeka włączana jest przez ratownika na prośbę użytkownika.

3. Wpływając do rwącej rzeki należy zachować szczególną ostrożność.

4. W rwącej rzece zabrania się:

a) popychania, odpychania  innych uczestników,

b) zabaw z piłką  i innym sprzętem pływackim,

c) nurkowania,

d) wpływania w masce, rurce do oddychania i płetwach,

e) siadania na wyspie,

f) zatrzymywania się i pływania „pod prąd”,

g) wchodzenia do poza miejscami do tego wyznaczonymi.

5. Dzieci, które nie potrafią pływać mogą korzystać z rwącej rzeki tylko pod szczególną opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

6. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z atrakcji wodnej są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

7. Zauważone w trakcie korzystania z atrakcji usterki lub nieprawidłowości w jej działaniu  należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.

8. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie pływalni, w szczególności na skutek nie przestrzegania regulaminu  korzystania z atrakcji.