Back to top
2017-12-20

Regulamin Sauny Parowej i Suchej

 

1. Sauna parowa i sucha są integralną częścią pływalni i obowiązują na ich terenie przepisy Regulaminu Pływalni Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
3. Opłata za korzystanie z sauny naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.
4. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
5. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
6. Z sauny parowej i suchej nie mogą korzystać osoby:

a) chore na choroby krążenia, epilepsję,
b) z wysokim ciśnieniem tętniczym,
c) z ostrym stanem zapalnym i gorączką,
d) kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
e) po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego.

7. Zabrania się:

a) samowolnego manipulowania przy ustawieniach sauny,
b) głośnego zachowania, zakłócania wypoczynku innym użytkownikom,
c) wnoszenia do sauny napojów, pożywienia, jakichkolwiek przedmiotów z wyjątkiem ręczników.

8. Przed wejściem do sauny należy:

a) zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,
b) zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
c) umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
d) zdjąć obuwie basenowe.

9. Minimalnie w jednej saunie mogą przebywać dwie osoby, maksymalnie 8 osób.
10. Temperatura w saunie suchej może wynosić od 75°C do 110°C, wilgotność powietrza jest utrzymywana na poziomie 10 %, w saunie parowej temperatura dochodzi maksymalnie do 50°C, a wilgotność powietrza utrzymuje się na poziomie 100%.
11. W saunie suchej należy siadać na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska. W saunie parowej można siadać na ręczniku lub bezpośrednio na siedziskach.
12. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi, a w razie niebezpieczeństwa skorzystać z przycisku alarmowego.
13. Ewentualne uwagi dotyczące pracy saun należy zgłaszać obsłudze pływalni.
14. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.