Back to top
2017-12-20

Regulamin Tężni Solankowych

 

1. Tężnia solankowa jest ogólnodostępnym pomieszczeniem relaksacyjnym – naturalnym inhalatorium jodowym i stanowi integralną część pływali, na której obowiązują przepisy Regulaminu Pływalni Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Korzystanie z tężni jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Opłata za korzystanie z tężni naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.
4. Zalecany jednorazowy seans tężni solankowej powinien trwać od 45 do 60 minut.
5. Z tężni solankowej mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
6. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą przebywać na terenie tężni pod opieką osób pełnoletnich.
7. Z tężni solankowej nie mogą korzystać osoby:

a) po przebytym zawale mięśnia sercowego,
b) z niewydolnością naczyń wieńcowych serca, zwłaszcza osoby z niskim ciśnieniem tętniczym,
c) z ostrym stanem zapalnym i gorączką,
d) z nadczynnością tarczycy,
e) nadwrażliwe na jony zawarte w solance.

8. Wszelkie pogorszenie samopoczucia w trakcie z korzystania z tężni należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi.
9. Na terenie tężni zabrania się:

a) spożywania posiłków,
b) picia napojów,
c) spożywania alkoholu,
d) samowolnego ingerowania w pracę zainstalowanych urządzeń i sprzętu,
e) niszczenia i zaśmiecania pomieszczenia,
f)  hałaśliwego zachowania zakłócającego innym korzystanie z tężni.

10. Osoby przebywające na terenie tężni solankowej zobowiązane są do noszenia obuwia basenowego.
11. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
12. Ewentualne uwagi dotyczące pracy tężni należy zgłaszać obsłudze pływalni.