Back to top
2017-12-20

Regulamin uczestnictwa w indywidualnych zajęciach nauki i doskonalenia pływania

 

1.    Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług basenowych na obiekcie Kórnickie Centrum Rekreacji 
i Sportu OAZA (dalej również KCRiS OAZA), przez osoby uczestniczące w indywidualnych zajęciach nauki 
i doskonalenia pływania.
2.    Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe, po wcześniejszym zapisaniu się na zajęcia indywidualne bezpośrednio 
u instruktora pływania.
3.    KCRiS OAZA oferuje indywidualną naukę pływania na podstawie jednorazowego biletu wstępu lub karnetu imiennego wg aktualnego cennika.
4.    Od momentu wykupienia karnetu imiennego, uczestnikowi przysługuje prawo dwukrotnego odwołania zajęć, jednakże nie później niż 24 godziny przed umówioną lekcją u instruktora prowadzącego. Nie odwołanie lekcji 
w uzgodnionym terminie jest równoznaczne z uregulowaniem zajęć wykupionym karnetem.
5.    W przypadku długotrwałej, trwającej powyżej 2 tygodni, absencji uczestnika zajęć (pobyt w szpitalu , przewlekła choroba, rekonwalescencja itp.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie, a opłata za zawieszone zajęcia zostanie przeniesiona na następny kurs. Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego do administracji KCRiS OAZA jest w takiej sytuacji wymagane nie później niż tydzień po zakończeniu absencji.
6.    Lekcja nauki pływania trwa 45 minut, dodatkowo doliczony jest czas 25 minut przeznaczony na rozebranie się, ubranie i wysuszenie. Po przekroczeniu łącznego czasu 70 minut (liczonego od wydania transpondera – kluczyka do szafki basenowej – do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata wg aktualnego cennika.
7.    Po pobraniu z karnetu/opłaceniu lekcji uczestnik kursu otrzymuje silikonową opaskę na rękę, którą zobowiązany jest oddać instruktorowi prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć.
8.    Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci z zajęć. 
9.    Dzieci samodzielnie, bez zgody instruktora prowadzącego, nie mogą opuścić niecki basenowej.
10.    Rodzic/opiekun każdorazowo wchodząc do szatni zobowiązany jest do pobrania transpondera 
i zmiany obuwia. Czas przeznaczony na przebranie dziecka liczony jest od momentu wydania transpondera 
i wynosi 15 minut. Po przekroczeniu wyznaczonego czasu naliczana jest dopłata za każdą przekroczoną minutę wg obowiązującego cennika .
11.    Uczestnik zajęć samodzielnie wychodzi z szatni na basen, siada na ławce i tam oczekuje na swojego instruktora.
12.    Rodzice/opiekunowie wchodzący na basen w ubraniu będą ze względów sanitarno-higienicznych proszeni 
o jego opuszczenie. 
13.    Pierwsze 5 minut zajęć to część organizacyjna - pobranie sprzętu.
14.    Po zakończonych zajęciach uczestnik zobowiązany jest do opuszczenia niecki basenowej i przejścia do szatni.