Back to top
2017-12-20

Regulamin uczestnictwa w indywidualnych zajęciach nauki i doskonalenia pływania

 

1.    Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług basenowych na obiekcie Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (dalej również KCRiS OAZA), przez osoby uczestniczące w indywidualnych zajęciach nauki i doskonalenia pływania.
2.    Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe, po wcześniejszym zapisaniu się na zajęcia indywidualne bezpośrednio u instruktora pływania.
3.    KCRiS OAZA oferuje indywidualną naukę pływania na podstawie jednorazowego biletu wstępu lub karnetu imiennego wg aktualnego cennika.
4.    Lekcja nauki pływania trwa 45 minut, dodatkowo doliczony jest czas 25 minut przeznaczony na rozebranie się, ubranie i wysuszenie. Po przekroczeniu łącznego czasu 70 minut (liczonego od wydania transpondera – kluczyka do szafki basenowej – do jego rozliczenia) naliczana jest dopłata wg aktualnego cennika.
5.    Od momentu wykupienia karnetu imiennego, uczestnikowi przysługuje prawo dwukrotnego odwołania zajęć, jednakże nie później niż 24 godziny przed umówioną lekcją u instruktora prowadzącego. Nie odwołanie lekcji w uzgodnionym terminie jest równoznaczne z uregulowaniem zajęć wykupionym karnetem.
6.    W przypadku długotrwałej, trwającej powyżej 2 tygodni, absencji uczestnika zajęć z przyczyn losowych (pobyt w szpitalu, przewlekła choroba, rekonwalescencja itp.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie, a opłata za zawieszone zajęcia zostanie przeniesiona na następny kurs. Okazanie zaświadczenia lekarskiego jest w takiej sytuacji wymagane.