Back to top
2017-12-20

Regulamin whirlpoola

 

1. Whirlpool jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niego obowiązują przepisy Regulaminu Pływalni Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi, w szczególności chorobami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi nie powinny korzystać z whirlpoola.  
3. Dzieci do ukończenia 13. roku życia mogą korzystać z whirlpoola wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
4. Podczas wchodzenia do whirlpoola należy zachować szczególną ostrożność. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z whirlpoola.
5. W whirlpoolu może jednorazowo przebywać maksymalnie 6 osób.
6. Zabrania się korzystania z whirlpoola w sposób powodujący niebezpieczeństwo dla użytkownika i innych osób, a w szczególności:

a) wchodzenia i wychodzenia w inny sposób niż przez schodki,
b) gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,
c) w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
d) wpychania innych osób do wnętrza,
e) wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów,
f) przebywania w pozycji stojącej,
g) zanurzania głowy i twarzy,
h) wylewania wody,
i)siadania na obrzeżu niecki.

7. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z whirlpoola są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
8. Wszelkie niebezpieczne zdarzenia oraz zauważone usterki należy niezwłocznie zgłosić ratownikowi.
9. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie pływalni, w szczególności na skutek nie przestrzegania regulaminu korzystania z atrakcji.