Back to top
2017-12-20

Regulamin whirlpoola

 

1. Whirlpool jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niego obowiązują przepisy Regulaminu Pływalni Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Osoby z   przeciwwskazaniami lekarskimi, w szczególności chorobami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi  nie  powinny korzystać z whirlpoola.  

3. Dzieci do ukończenia 13. roku życia mogą korzystać z whirlpoola wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

4. Podczas wchodzenia do  whirlpoola należy zachować szczególną ostrożność. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z whirlpoola.

5. W  whirlpoolu może jednorazowo przebywać maksymalnie 6 osób.

6. Zabrania siękorzystania z whirlpoola w sposób powodujący niebezpieczeństwo dla użytkownika i innych osób, a w szczególności:

a) wchodzenia i wychodzenia w inny sposób niż przez schodki,

b) gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,

c) w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem  lub w inny widoczny sposób,

d) wpychania innych osób do wnętrza,

e) wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów,

f) przebywania w pozycji stojącej,

g) zanurzania głowy i twarzy,

h) wylewania wody,

i)siadania na obrzeżu niecki.

8. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z whirlpoola są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

9. Wszelkie niebezpieczne zdarzenia oraz zauważone usterki należy niezwłocznie zgłosić    ratownikowi.

10. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie pływalni, w szczególności na skutek nie przestrzegania regulaminu    korzystania z atrakcji.