Back to top
2017-12-20

Regulamin zjeżdżalni dla dzieci „SŁOŃ TRĄBALSKI”

 

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Pływalni Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Zjeżdżalnia dostępna jest dla dzieci do lat 7 wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
3. Opiekun dziecka korzystającego ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.
4. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność.
5. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
6. Zjazd odbywa się pojedynczo. Dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała lub pozycja półsiedząca. Wybraną pozycję należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
7. Wskazane jest podtrzymywanie dziecka za rękę przez opiekuna w trakcie ześlizgu.
8. Po wykonaniu ześlizgu nie wolno pozostawać w miejscu zjazdu.
9. Zabrania się korzystania z atrakcji w sposób zagrażający własnemu bezpieczeństwu oraz innych osób korzystających ze zjeżdżalni, a w szczególności:
    a) zmuszania dziecka do wykonywania ślizgu,
    b) wykonywania ślizgu parami lub w grupie,
    c) zjazdu z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności z okularami, biżuterią i sprzętem pływackim,
    d) wchodzenia na zjeżdżalnię od strony jej wylotu oraz wspinania się po zjeżdżalni w kierunku punktu startu,
    e) zatrzymywania się oraz wstawania w rynnie zjeżdżalni.
10. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
11. Wszelkie niebezpieczne zdarzenia oraz zauważone usterki należy niezwłocznie zgłosić ratownikowi.
12. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nie leżących po stronie pływalni, w szczególności na skutek nie przestrzegania regulaminu korzystania z atrakcji.