Back to top

BIP

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA siedzibą w Kórniku, ul. I. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne

BIP

Pobierz KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW KCRiS OAZA