Back to top
2023-02-14

Cennik Błonie Obiekty Sportowe

WYNAJEM OBIEKTÓW SPORTOWYCH I MIEJSC REKREACYJNYCH

USŁUGA

CENA

Wynajem boiska treningowego

250 zł / 1,5 h

Wynajem boiska treningowego z szatnią

300 zł / 1,5 h

Wynajem boiska głównego

700 zł/ 1,5 h

Wynajem boiska głównego z szatnią

800 zł / 1,5 h
Wynajem świetlicy 110 zł / 1 h
Wynajem świetlicy  570 zł / do 8 h

Wynajem wiaty "Szachowej" i "Pod Dębem"

500 zł

Wynajem wiaty "Szachowej" i "Pod Dębem" z ogniskiem (w cenie drewno)

700 zł
Ognisko (w cenie drewno) 350 zł
Ogrzewanie gazowe wiaty 185 zł
Impreza okolicznościowa / piknik wycena indywidualna

Parking bezpłatny ul. Woźniaka
Parking płatny niestrzeżony ul. Leśna 6 

Parking płatny niestrzeżony

CENA

Do 20 min

bezpłatnie

Do 3 h

8 zł
Do 8 h 14 zł
Powyżej 8 h 70 zł

Podane ceny są kwotami brutto.

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 61 817 01 83, 532 241 943 lub pod adresem mailowym: rezerwacja-blonie@oaza.kornik.pl

Zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT prosimy o zgłoszenie w momencie dokonywania zakupu.
Informacja dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - faktury wystawiane są w terminie do 3 miesięcy od dnia zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu.
Informacja dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą lub inną działalność w zakresie podatku VAT, posługujących się numerem NIP - faktury wystawiane są w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu dokonania zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu zawierającego numer NIP.

W kasach jest możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.