Back to top

Woda w basenach

Pikt_BadanieWody

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, iż ostatnie wyniki badań jakości wody przeprowadzone w dniu 22.11.2023 r. w naszym obiekcie potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015r.).

dgd

bcbc