Back to top
2023-02-14

Cennik Siłownia

Bilet jednorazowy 30,00 zł
Bilet jednorazowy do godz. 14:00 15,00 zł
Bilet promocyjny jednorazowy: uczeń/student/osoba z niepełnosprawnością* 15,00 zł
KARNET** ACTIVE na 8 zajęć (ważny 3 miesiące) 176,00 zł
KARNET IMIENNY OPEN SIŁOWNIA (ważny 1 miesiąc) 120,00 zł
KARNET IMIENNY OPEN ACTIVE** (ważny 1 miesiąc) 190,00 zł

* Dotyczy po okazaniu ważnego dokumentu. Studenci do ukończenia 26. roku życia.
** Dotyczy zajęć fitness, siłowni.

Opracowanie indywidualnego zestawu ćwiczeń - jednorazowo 100,00 zł
Trening personalny 100,00 zł

 

Trening grupowy dla dorosłych 30,00 zł
Trening grupowy dla młodzieży 30,00 zł

 

Zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT prosimy o zgłoszenie w momencie dokonywania zakupu.
Informacja dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - faktury wystawiane są w terminie do 3 miesięcy od dnia zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu.
Informacja dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą lub inną działalność w zakresie podatku VAT, posługujących się numerem NIP - faktury wystawiane są w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu dokonania zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu zawierającego numer NIP.

W kasach jest możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.