Back to top
2018-01-08

Cennik Siłownia

Zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT prosimy o zgłoszenie w momencie dokonywania zakupu.
Informacja dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - faktury wystawiane są w terminie do 3 miesięcy od dnia zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu.
Informacja dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą lub inną działalność w zakresie podatku VAT, posługujących się numerem NIP - faktury wystawiane są w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu dokonania zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu zawierającego numer NIP.

W kasach jest możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.

Wejście jednorazowe 25,00 zł
Wejście jednorazowe do godz. 14:00 10,00 zł
Wejście jednorazowe uczeń/student/osoba niepełnosprawna* 10,00 zł
KARNET** 4 wejścia (ważny 1 miesiąc) 80,00 zł
KARNET** 8 wejść (ważny 2 miesiące) 145,00 zł
KARNET** 12 wejść (ważny 3 miesiące) 180,00 zł
KARNET OPEN FITNESS** (karnet imienny ważny 1 miesiąc) 150,00 zł
SIŁOWNIA OPEN ROCZNY (karnet imienny) 1100,00 zł

* Dotyczy po okazaniu ważnego dokumentu. Studenci do ukończenia 26. roku życia.
** Dotyczy zajęć fitness, siłowni i BJJ.

Opracowanie indywidualnego zestawu ćwiczeń - jednorazowo 100,00 zł
Trening personalny 80,00 zł
Trening personalny od 2 do 4 osób 120,00 zł