Back to top
2017-11-30

Cennik Wynajmu pomieszczeń

RODZAJ POMIESZCZENIA

CENA

Hala sportowa cała - 1h 180,00 zł
Hala sportowa 1/3 - 1h 90,00 zł
Hala sportowa 2/3 - 1h 130,00 zł
Sala fitness A lub B  130,00 zł
Sala konferencyjna (1h) 100,00 zł
Sala konferencyjna - do 8h (dotyczy wynajmu jednorazowego) 500,00 zł

Wycena za udostępnianie hali na turnieje, zawody, imprezy kulturalno-sportowe odbywa się indywidualnie na podstawie wypełnionego formularza.

Formularz 

Zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT prosimy o zgłoszenie w momencie dokonywania zakupu.
Informacja dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - faktury wystawiane są w terminie do 3 miesięcy od dnia zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu.
Informacja dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą lub inną działalność w zakresie podatku VAT, posługujących się numerem NIP - faktury wystawiane są w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu dokonania zapłaty, na podstawie przedłożonego paragonu zawierającego numer NIP.

W kasach jest możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.