Back to top
2018-01-08

Grafik zajętości torów

OBOWIĄZUJE OD 30.06.2020
Ze względu na obostrzenia sanitarne i rezerwacje torów przez grupy obozowe:
06.07.2020 (poniedziałek) w godzinach 19:30-21:30 dodatkowo zajęte 2 tory na basenie sportowym
07.07.2020 (wtorek) w godzinach 15:15-16:15 dodatkowo zajęte 1 tor na basenie sportowym
09.07.2020 (czwartek) w godzinach 15:15-16:15 dodatkowo zajęte 1 tor na basenie sportowym

DZIEŃ TYGODNIA PONIEDZIAŁEK WTOREK         ŚRODA          CZWARTEK     PIĄTEK         SOBOTA         NIEDZIELA   
S - basen sportowy
R - basen rekreacyjny
S R S R S R S R S R S R S R
6:30-7:00 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7:00-8:00 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8:00-8:30 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
8:30-9:00 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9:00-9:30 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
9:30-10:00 3 3 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
10:00-10:30 4 3 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
10:30-11:00 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
11:00-11:30 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
11:30-12:00 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
12:00-12:30 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
12:30-13:00 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
13:00-13:30 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
13:30-14:00 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
14:00-14:30 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
14:30-15:00 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 3 0 3 0
15:00-15:30 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 3 0 3 0
15:30-16:00 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 3 0 3 0
16:00-16:30 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
16:30-17:00 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
17:00-17:30 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
17:30-18:00 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
18:00-18:30 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
18:30-19:00 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
19:00-19:30 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
19:30-20:00 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
20:00-20:30 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
20:30-21:00 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
21:00-21:30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21:30-22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LEGENDA - liczba w kratce oznacza liczbę torów zajętych. TOLERANCJA CZASU ZAJĘTOŚCI TORU +/- 15 minut. 

Basen sportowy jest podzielony na 6 torów, basen rekreacyjny można podzielić na 3 tory.

Dodatkowo na basenie rekreacyjnym oraz sportowym mogą odbywać się indywidualne lekcje nauki pływania.

W przypadku rezerwacji pływalni przez grupy zorganizowane tor przeszkód WIBIT może być wystawiany w różnych godzinach.