Back to top

Marcin

Absolwent studiów licencjackich, kontynuujący naukę na studiach magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Jest trenerem pływania, ratownikiem WOPR oraz studentem na kierunku Sport ze specjalizacją trenera przygotowania motorycznego. Z pływaniem związany od najmłodszych lat. Całą swoją wiedzę jak i doświadczenie zawodowe przekazuje z radością i entuzjazmem osobom w każdym wieku i w każdym stopniu zaawansowania technicznego.

POWRÓT