Back to top
2017-12-20

Regulamin Klubu Oaza Kids

 

1. Klub Oaza Kids czynny jest codziennie w godzinach od 08:00 do 20:00.
2. W Oaza Kids mogą przebywać dzieci od 3 roku życia, które opanowały czynności samoobsługowe związane z toaletą.
3. Młodsze dzieci mogą przebywać w klubie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
4. Pobyt w klubie jest odpłatny wg obowiązującego cennika.
5. Dziecko może przebywać w klubie Oaza Kids do 2 godzin.
6. Opłatę należy uiścić w kasie, a paragon okazać opiekunce po przyprowadzeniu dziecka do klubu.
7. Osoba przyprowadzająca dziecko zobowiązana jest do wypełnienia i podpisania karty dziecka, co jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem.
8. Podczas pobytu dziecka w Oaza Kids dopuszcza się pozostawienie napojów.
9. Oaza Kids może być zarezerwowana i niedostępna dla dzieci ze względu na imprezy okolicznościowe oraz zajęcia dodatkowe odbywające się w klubie. O rezerwacjach informujemy na plakatach informacyjnych oraz na stronie internetowej www.oaza.kornik.pl
10. Podczas okresu wakacji letnich i ferii zimowych klub Oaza Kids organizuje wakacyjne turnusy. W tym okresie, dla dzieci niebiorących udziału w turnusach, klub jest czynny od poniedziałku do piątku od 15:30 do 20:00, natomiast w weekendy klub funkcjonuje bez zmian.