Back to top
2018-01-04

Regulamin Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA - BŁONIE

 

I Podstawa prawna
Uchwała nr XXIV/285/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik oraz statut Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (dalej OAZA).
II Zakres obowiązywania
Niniejszy regulamin obowiązuje na obszarze sportowo-rekreacyjnym, polu namiotowym i w domkach kempingowych Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA - BŁONIE przy ul. Leśnej 6 w Kórniku (dalej BŁONIE).
III Przeznaczenie
OAZA świadczy usługi w zakresie sportu, wypoczynku i rekreacji przez udostępnienie bezpłatne, płatne lub za częściową opłatą bazy sportowej i rekreacyjnej klubom sportowym, innym grupom zorganizowanym oraz osobom fizycznym.
IV Zasady korzystania
1. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży do lat 18-tu mogą nieodpłatnie korzystać  z boisk i urządzeń sportowych pod opieką dorosłych po uprzednim uzgodnieniu 
z dyrektorem OAZY lub kierownikiem BŁONI.
2. Zorganizowane grupy dorosłych mogą odpłatnie korzystać z treningowego boiska piłkarskiego oraz innych obiektów sportowych i rekreacyjnych po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem OAZY lub kierownikiem BŁONI.
3. Osoby biwakujące oraz przebywające w pokojach gościnnych i domkach letniskowych winny być zameldowane w recepcji. Doba trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 06:00. 
4. Na terenie BŁONI można rozpalać ogniska tylko w miejscach wyznaczonych po uprzednim zgłoszeniu.
5. Na obiektach sportowych oraz plaży obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i środków odurzających.
V Odpowiedzialność
1. Osoby przebywające na obiektach sportowych i rekreacyjnych oraz osoby zameldowane czyni się odpowiedzialnymi za powierzone mienie pod rygorem kary pieniężnej za spowodowane szkody. 
2. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie BŁONI będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej. 
3. Wypadki i szkody należy natychmiast zgłaszać w recepcji lub bezpośrednio u kierownika BŁONI.