Back to top
2018-01-04

Regulamin Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu Oaza - Błonie

REGULAMIN KÓRNICKIEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU OAZA- BŁONIE

I  Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA - BŁONIE
Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA - BŁONIE w Kórniku przy ul. Leśnej 6 (dalej: ,,BŁONIE”) jest obiektem Miasta i Gminy Kórnik, oddanym w trwały zarząd Kórnickiemu Centrum Rekreacji i Sportu ”OAZA” w Kórniku (dalej: ,,OAZA”).

II Zakres obowiązywania

Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie BŁONI, na którym znajdują się boiska sportowo - rekreacyjne, teren rekreacyjny, camping, kąpielisko, lodowisko oraz park kieszonkowy 
z zastrzeżeniem postanowień poszczególnych regulaminów dotyczących tych obszarów. 

III Przeznaczenie

OAZA świadczy usługi w zakresie sportu, wypoczynku i rekreacji przez udostępnienie: bezpłatne, płatne lub za częściową opłatą, bazy sportowej i rekreacyjnej, noclegowej, w szczególności klubom sportowym, innym grupom zorganizowanym oraz osobom fizycznym.

IV Zasady korzystania

1. Zorganizowane oraz niezorganizowane grupy dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych mogą nieodpłatnie lub odpłatnie korzystać  z boisk sportowo-rekreacyjnych, terenów rekreacyjnych oraz znajdujących się urządzeń sportowych, po uprzednim uzgodnieniu 
z Kierownikiem BŁONI lub wyznaczoną przez niego osobą, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
2. Grupy dzieci i młodzieży do lat 18-tu mogą korzystać z boisk oraz innych obiektów sportowych i rekreacyjnych pod opieką dorosłych. 
3. Na terenie BŁONI obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających oraz palenia papierosów. Palenie papierosów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
4.Na terenie BŁONI można rozpalać standardowe grille lub ognisko tylko w miejscach do tego wyznaczonych, po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem BŁONI lub z wyznaczoną przez niego osobą. 
5.Na terenie BŁONI obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 6:00.

V Odpowiedzialność

1.Osoby przebywające na terenie BŁONI, w tym na znajdujących się na nim obiektach, odpowiadają za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia powstałe na tym terenie, w tym za uszkodzenia, zniszczenia urządzeń i budynków lub innych miejsc znajdujących się na terenie BŁONI, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Wypadki i szkody należy natychmiast zgłaszać bezpośrednio u Kierownika BŁONI lub wyznaczonej przez niego osoby.