Back to top
2018-01-04

Regulamin korzystania z kompleksu sportowego ”Orlik 2012” - Błonie

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” – Błonie (zwanego dalej obiektem).
2. Administratorem obiektu jest Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.
3. Obiekt obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
4. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
6. Boiska są czynne codziennie w godzinach 8:00 – 22:00.
7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (wyłącznie o miękkiej i płaskiej podeszwie - obuwie halowe lub z drobnymi gumowymi korkami - turfy).
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zabrania się:
a) używania obuwia piłkarskiego z wysokimi, metalowymi lub plastikowymi korkami oraz kolców
b) palenia papierosów, spożywania alkoholu i środków odurzających
c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, łyżworolki, itp.
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
f) zaśmiecania
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
i) wprowadzania zwierząt
j) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
9. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk oraz pomieszczeń szatni w porozumieniu z administratorem, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektu.
10. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
11. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu  z boisk decyduje instruktor sportu.
13. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można zgłaszać do administratora.