Back to top
2023-11-28

Regulamin Wypożyczalni sprzętu - Lodowisko

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU


1.    Wypożyczalnia sprzętu obsługiwana jest przez pracowników Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA – BŁONIE w godzinach funkcjonowania obiektu.
2.    Wypożyczania wypożycza następujący sprzęt sportowy: łyżwy, kaski, chodziki do nauki jazdy na łyżwach.
3.    Wypożyczenie sprzętu odbywa się na czas wykupionego biletu wstępu na lodowisko zgodnie z obowiązującym cennikiem wypożyczalni.
4.    Łyżwy dostępne są w następujących rozmiarach:
•    figurowe – od 25 do 42,
•    hokejowe – od 28 do 46.
5.    Dzieciom do lat 10 bez opieki osoby dorosłej sprzętu nie wypożycza się.
6.    Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za brak łyżew w konkretnym rozmiarze w danym momencie.
7.    Wypożyczający korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność.
8.    Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za kradzież, zagubienie lub uszkodzenie wypożyczonego sprzętu. Formę i wysokość rekompensaty za kradzież, zagubienie lub uszkodzenie łyżew ustala się do kwoty 200 zł, kasku do kwoty 100 zł, a transpondera w wysokości 50 zł.
9.    Dbając o higienę osób korzystających z wypożyczalni sprzęt jest dezynfekowany.
10.  Wypożyczający zobligowany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad.