Back to top
2017-12-20

Regulamin zapisów ONLINE na zajęcia Fitness

 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się  poniższych  sformułowań należy  przez nie rozumieć :
Zajęcia – rodzaj ćwiczeń fitness
Panel - elektroniczny system rezerwacji miejsc na zajęcia prowadzony przez Organizatora Zajęć
Organizator zajęć – Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (w skrócie: KCRiS OAZA) ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik
Użytkownik – klient Organizatora zajęć, który pomyślnie przeszedł proces rejestracji i  otrzymał dostęp do panelu 
Terminarz – grafik obowiązujących zajęć fitness
Lista główna – lista Użytkowników, którzy zobowiązali się  do  uczestnictwa w zajęciach
Lista rezerwowa –  lista na którą wpisany jest Użytkownik w przypadku, kiedy lista główna jest już pełna.
2. Warunkiem korzystania z panelu jest akceptacja wszystkich punktów poniższego  regulaminu.
3. Zapisu na zajęcia można dokonać korzystając z panelu znajdującego się na stronie www.oaza.kornik.pl. Przy braku możliwości skorzystania z elektronicznej rejestracji, rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 
666 167 228 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:30 
668 568 266 od poniedziałku do piątku w godz. 15:30 – 22:00 oraz w weekendy.
4. By otrzymać dostęp do panelu, należy pozytywnie przejść przez proces rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny i  tworząc konto.
5. Jeden użytkownik może być posiadaczem TYLKO jednego konta.
6. W panelu znajduje się aktualny terminarz zajęć. Rezerwacji na zajęcia można dokonać z maksymalnie tygodniowym wyprzedzeniem.
7. Poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka w terminarzu, użytkownik dokonuje rezerwacji na wybrane zajęcia. Pod terminarzem znajduje się lista stanu obecnych zapisów  na zajęcia wraz z informacją, na którą listę użytkownik został zapisany – główną czy rezerwową.
8. Po dokonaniu rezerwacji, użytkownik otrzymuje potwierdzenie na adres mailowy i smsem  na podany podczas rejestracji nr telefonu.
9. Usunięcie rezerwacji przez użytkownika znajdującego się na liście głównej wygeneruje informację do pierwszego użytkownika z listy rezerwowej. O zmianie rezerwacji z listy rezerwowej na listę główną, użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany mailowo oraz smsem. 
10. W przypadku, kiedy po zmianie rezerwacji z listy rezerwowej na listę główną użytkownik nie będzie mógł dotrzeć na zajęcia, winien rezerwację usunąć niezwłocznie po  powzięciu tej informacji.         
11. Użytkownik zobowiązany jest, jeśli nie może dotrzeć na zajęcia, do usunięcia rezerwacji najpóźniej na 2 godziny przed zajęciami. W przypadku nie usunięcia rezerwacji, Użytkownik otrzyma informację, ostrzeżenie na maila podanego podczas rejestracji do panelu, o treści: „Nie odwołałeś zajęć (tutaj: rodzaj zajęć, data i godz.) Przeczytaj regulamin zapisów. Zajęcia należy odwoływać najpóźniej na 2 godziny przed zajęciami. Ponowne nieodwołanie zajęć spowoduje zablokowanie Twojego konta do systemu rezerwacji.” Powyższe ostrzeżenie zostanie automatycznie anulowane po 1 roku od czasu jego otrzymania.
12. Dwukrotne nieusunięcie rezerwacji  spowoduje zablokowanie Użytkownikowi dostępu do panelu. Użytkownik otrzyma wtedy informację na maila podanego podczas rejestracji do panelu o treści: „Nie odwołałeś zajęć (tutaj: rodzaj zajęć, data i godz.). To już kolejny brak usunięcia rezerwacji na fitness. Twoje konto zostaje tymczasowo zablokowane. Odblokowanie dostępu do panelu rezerwacji nastąpi po uregulowaniu przez Ciebie opłaty za zajęcia, na które nie dotarłeś”.Powyższa blokada dostępu do panelu zostanie automatycznie anulowana po 1 roku od czasu jego otrzymania.
13. Usunięcie blokady dostępu do panelu będzie możliwe TYLKO po uregulowaniu opłaty za zajęcia, na które Użytkownik nie dotarł. Wysokość opłat określona jest w cenniku zamieszczonym na stronie www.oaza.kornik.pl. Wyklucza się możliwość regulowania opłaty za zajęcia Karnetem Open Fitness. Opłatę należy uregulować w kasie KCRiS OAZA.