Back to top
2017-12-20

Zasady zapisów ONLINE na zajęcia

Zasady obowiązujące od 27.06.2022

1.    Definicje:

Lista główna – lista Użytkowników, którzy zobowiązali się  do  uczestnictwa w zajęciach
Lista rezerwowa –  lista na którą wpisany jest Użytkownik w przypadku, kiedy lista główna jest już pełna.
Organizator – Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (dalej: KCRiS OAZA) ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik
Panel Strefy Klienta - elektroniczny system rezerwacji miejsc na zajęcia prowadzony przez Organizatora zajęć
Terminarz – grafik obowiązujących zajęć 
Użytkownik – klient Organizatora zajęć, który pomyślnie przeszedł proces rejestracji i otrzymał dostęp do panelu

2.    Warunkiem korzystania z panelu Strefy Klienta jest akceptacja Regulaminu strony internetowej KCRiS OAZA oraz zapoznanie się z polityką prywatności i klauzulą informacyjną dostępną na stronie www.oaza.kornik.pl oraz na stronie rejestracji w panelu Strefy Klienta.
3.    Zapisu na zajęcia można dokonać korzystając z panelu znajdującego się na stronie www.oaza.kornik.pl - zakładka Strefa Klienta. Przy braku możliwości skorzystania z elektronicznej rejestracji, rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 
            666 167 228 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:30 
            668 568 266 od poniedziałku do piątku w godz. 15:30 – 22:00 oraz w weekendy.

4.    W celu otrzymania dostępu do panelu, należy pozytywnie przejść przez proces rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny i zakładając konto (należy podać swoje imię i nazwisko, płeć, e-mail, numer telefonu, datę urodzenia).
5.    Jeden użytkownik może być posiadaczem TYLKO jednego konta.
6.    W panelu Strefy Klienta znajdują się aktualne terminarze zajęć. Rezerwacji na zajęcia można dokonać z maksymalnie 7 - dniowym wyprzedzeniem.
7.    Użytkownik dokonuje rezerwacji na wybrane zajęcia poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka z wybranym rodzajem zajęć w terminarzu. Po wybraniu sposobu płatności na jaki użytkownik decyduje się dokonać w miejscu Organizatora przed zajęciami oraz kliknięciu okna „Rezerwuj” rezerwacja zostaje zatwierdzona. W górnym menu „Moje konto”, w zakładce „ Moje rezerwacje” znajduje się lista aktualnych zapisów na zajęcia wraz z informacją o ich statusie.
8.    Po złożeniu rezerwacji, użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji na adres poczty elektronicznej oraz wiadomość sms, na podany przez użytkownika numer telefonu komórkowego.
9.    Usunięcie rezerwacji przez użytkownika znajdującego się na liście głównej (status zarezerwowana) wygeneruje informację do pierwszego użytkownika z listy rezerwowej. O zmianie statusu rezerwacji z listy rezerwowej na listę główną, użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany mailowo na adres poczty elektronicznej oraz smsem na podany przez użytkownika numer telefonu komórkowego. 
10.    W przypadku, kiedy po zmianie statusu rezerwacji z listy rezerwowej na listę główną użytkownik nie będzie mógł dotrzeć na zajęcia, winien rezerwację usunąć niezwłocznie po otrzymaniu tej informacji w panelu Strefy Klienta w zakładce „Moje rezerwacje” wybierając przycisk „Anuluj” przy właściwym rodzaju zarezerwowanych zajęć.
11.    Użytkownik zobowiązany jest, jeśli nie może dotrzeć na zajęcia, do usunięcia rezerwacji najpóźniej na 4 godziny przed zajęciami, w sytuacji wyboru wakacyjnych zajęć nauki i doskonalenia pływania, na 8 godzin przed zajęciami. W przypadku nie usunięcia rezerwacji, Użytkownik otrzyma informację – ostrzeżenie - na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji do panelu Strefy Klienta, a także wiadomość sms, na podany przez użytkownika numer telefonu komórkowego. Powyższe ostrzeżenie zostanie automatycznie anulowane po 6 miesiącach od czasu jego otrzymania.
12.    Dwukrotne nieusunięcie rezerwacji spowoduje zablokowanie Użytkownikowi możliwości rezerwacji zajęć. Użytkownik otrzyma informację – blokadę - na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji do panelu Strefy Klienta, a także wiadomość sms, na podany przez użytkownika numer telefonu komórkowego. Powyższa blokada dostępu do panelu zostanie automatycznie anulowana po 6 miesiącach od czasu jego otrzymania.
13.    Usunięcie blokady dostępu do panelu będzie możliwe TYLKO po uregulowaniu opłaty za zajęcia, na które Użytkownik nie dotarł. Wysokość opłat określona jest w cenniku zamieszczonym na stronie www.oaza.kornik.pl. Wyklucza się możliwość regulowania opłaty za zajęcia Karnetem OPEN. Opłatę należy uregulować w recepcji  KCRiS OAZA. 
 

Zasady obowiązujące do 26.06.2022

1.    Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się  poniższych  sformułowań należy  przez nie rozumieć :

Lista główna – lista Użytkowników, którzy zobowiązali się  do  uczestnictwa w zajęciach
Lista rezerwowa –  lista na którą wpisany jest Użytkownik w przypadku, kiedy lista główna jest już pełna
Organizator – Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (w skrócie: KCRiS OAZA) ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik
Panel - elektroniczny system rezerwacji miejsc na zajęcia prowadzony przez Organizatora Zajęć
Terminarz – grafik obowiązujących zajęć fitness
Użytkownik – klient Organizatora zajęć, który pomyślnie przeszedł proces rejestracji i  otrzymał dostęp do panelu
Zajęcia – rodzaj ćwiczeń

2.    Warunkiem korzystania z panelu jest akceptacja wszystkich punktów poniższego  regulaminu.
3.    Zapisu na zajęcia można dokonać korzystając z panelu znajdującego się na stronie www.oaza.kornik.pl. Przy braku możliwości skorzystania z elektronicznej rejestracji, rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 
            666 167 228 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:30 
            668 568 266 od poniedziałku do piątku w godz. 15:30 – 22:00 oraz w weekendy.

4.    W celu otrzymania dostępu do panelu, należy pozytywnie przejść przez proces rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny i zakładając konto.
5.    Jeden użytkownik może być posiadaczem TYLKO jednego konta.
6.    W panelu znajduje się aktualny terminarz zajęć. Rezerwacji na zajęcia można dokonać z maksymalnie tygodniowym wyprzedzeniem.
7.    Poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka w terminarzu, użytkownik dokonuje rezerwacji na wybrane zajęcia. Pod terminarzem znajduje się lista stanu obecnych zapisów  na zajęcia wraz z informacją, na którą listę użytkownik został zapisany – główną czy rezerwową.
8.    Po dokonaniu rezerwacji, użytkownik otrzymuje potwierdzenie na adres mailowy i smsem  na podany podczas rejestracji numer telefonu.
9.    Usunięcie rezerwacji przez użytkownika znajdującego się na liście głównej wygeneruje informację do pierwszego użytkownika z listy rezerwowej. O zmianie rezerwacji z listy rezerwowej na listę główną, użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany mailowo oraz smsem. 
10.    W przypadku, kiedy po zmianie rezerwacji z listy rezerwowej na listę główną użytkownik nie będzie mógł dotrzeć na zajęcia, winien rezerwację usunąć niezwłocznie po otrzymaniu tej informacji.                   
11.    Użytkownik zobowiązany jest, jeśli nie może dotrzeć na zajęcia, do usunięcia rezerwacji najpóźniej na 4 godziny przed zajęciami. W przypadku nie usunięcia rezerwacji, Użytkownik otrzyma informację, ostrzeżenie na maila podanego podczas rejestracji do panelu, o treści: „Nie odwołałeś zajęć (tutaj: rodzaj zajęć, data i godzina) Przeczytaj regulamin zapisów. Zajęcia należy odwoływać najpóźniej na 4 godziny przed zajęciami. Ponowne nieodwołanie zajęć spowoduje zablokowanie Twojego konta do systemu rezerwacji.” Powyższe ostrzeżenie zostanie automatycznie anulowane po 6 miesiącach od czasu jego otrzymania.
12.    Dwukrotne nieusunięcie rezerwacji spowoduje zablokowanie Użytkownikowi dostępu do panelu. Użytkownik otrzyma wtedy informację na maila podanego podczas rejestracji do panelu o treści: „Nie odwołałeś zajęć (tutaj: rodzaj zajęć, data i godzina). To już kolejny brak usunięcia rezerwacji na fitness. Twoje konto zostaje tymczasowo zablokowane. Odblokowanie dostępu do panelu rezerwacji nastąpi po uregulowaniu przez Ciebie opłaty za zajęcia, na które nie dotarłeś”. Powyższa blokada dostępu do panelu zostanie automatycznie anulowana po 6 miesiącach od czasu jego otrzymania.
13.    Usunięcie blokady dostępu do panelu będzie możliwe TYLKO po uregulowaniu opłaty za zajęcia, na które Użytkownik nie dotarł. Wysokość opłat określona jest w cenniku zamieszczonym na stronie www.oaza.kornik.pl. Wyklucza się możliwość regulowania opłaty za zajęcia Karnetem OPEN FITNESS. Opłatę należy uregulować w recepcji  KCRiS OAZA.